Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie gminy województwa podlaskiego. Do tworzenia wizytówek zachęcamy lokalnych twórców, amatorów i profesjonalistów, animatorów kultury i inne osoby z potencjałem artystycznym. Wizytówki będą symbolem Państwa “Małej Ojczyzny” uwzględniającym jej specyfikę kulturową, narodowościową, religijną oraz dziedzictwo historyczne i kulturę współczesną. Do zaangażowania w konkurs zachęcamy również gminne placówki kultury i całą lokalną społeczność.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne np. wiklina, tkanina, patchwork, nitting (szydełkiem lub na drutach) i inne. Jedynym ograniczeniem jest wielkość pracy, która nie może przekraczać wymiarów 1m x 1m x 1m. Szczegóły dotyczące wymogów technicznych prac oraz sposobu ich zgłaszania znajdują się w załączonym regulaminie.

Regulamin

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Termin zgłaszania prac upływa 18 sierpnia 2014 r.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać na:
Stowarzyszenie Szukamy Polski, ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok.
(przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem)

Więcej informacji: biuro@szukamypolski.com; tel: 85 66 33 989

Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Podlaskiego.
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok i TV Białystok.

Menu
Skip to content