Zadanie będzie podzielone na trzy, uzupełniające się części:

  • kampanię promocyjno-informacyjną propagującą zdrowy styl życia i zdrowe nawyki prowadzoną w telewizji o zasięgu regionalnym i w internecie, w tym na stronach internetowych stowarzyszenia oraz na portalach społecznościowych.

  • serię sesji szkoleniowych w przedszkolach i z uczniami klas I-III

  • konkurs dla uczniów szkół uczestniczących w sesjach szkoleniowych oraz dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, na najlepszą pracę – plakat, grafikę, kolaż, fotografię promującą zdrowie. 

Menu
Skip to content