Przedstawiamy zapis I części konferencji CON-IN z napisami w języku angielskim.
Wystąpienia Ilony Karpiuk z Nie Teatru, Jana Oniszczuka i Bożeny Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski.

Publiczność siedząca w fotelach nie Teatru

16 czerwca 2023 w Białymstoku podczas konferencji „Komunikacja włączająca” Stowarzyszenie Szukamy Polski (SSP) zaprezentowało Poradnik dla edukatorów „Dziennikarstwo obywatelskie oraz techniki dziennikarskie w edukacji seniorów. Poradnik powstał w ramach projektu „Communication Inclusion” (COM-IN) finansowanego z Programu Erasmus+ – Edukacja dorosłych, w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii, Francji, Słowenii i Słowacji. Zapraszamy do korzystania z Poradnika instytucje i organizacje, które zajmują się szeroką pojętą edukację i wykorzystywanie metody wypracowanej w projekcie „COM-IN”. Poradnik w formacie PDF jest do pobrania i wykorzystywania w całości lub części w ramach otwartej licencji CREATIVE COMMONS – ze wskazaniem autorów.

Tu można go pobrać: https://podlaskisenior.pl/poradnik-dla-edukatorow/

Poradnik uwzględnia doświadczenia lidera projektu, SSP które od 10 lat zajmuje się aktywizacją i edukacją seniorów przy pomocy technik dziennikarskich. Poradnik przeznaczony jest dla edukatorów, którzy na co dzień pracują z seniorami bądź innymi grupami dorosłych. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne wykorzystanie zawartych w nim uwag, spostrzeżeń i przykładów bez potrzeby dodatkowych analiz i długich przygotowań. Ważnym celem jest także zwrócenie uwagi na najczęściej występujące błędy i nieporozumienia, które mogą utrudnić wdrażanie tych metod.
Metoda ta polega zasadniczo na imitowaniu różnych faz i aspektów pracy dziennikarskiej w działalności edukacyjnej. Takich jak: zbieranie informacji, ocena źródeł informacji, tworzenie tekstów, w tym także: literackich, praca zespołów redakcyjnych, redagowanie mediów cyfrowych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na pracę z seniorami. Metoda doskonale sprawdza się też w pracy z innymi grupami dorosłych.
Zapis konferencji “Komunikacja włączająca”  i prezentację Poradnika dla edukatorów przedstawiamy w 3 częściach:

Zapis filmowy część I – kliknij
Zapis filmowy część II – kliknij
Zapis filmowy część III – kliknij

Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski
współautorka Poradnika
Podlaska Redakcja Seniora

 

 

Menu
Skip to content