Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2014

 

Projekt ma na celu nabycie i/lub podniesienie wiedzy/umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez osoby dorosłe mieszkające na terenie Gminy Sokółka. Projekt skierowany jest do 24 osób dorosłych – po 12 osób do każdej grupy.

 

 

Działania zaplanowane w projekcie:
Kurs języka angielskiego
– 60 godzin wsparcia na każdego uczestnika Projektu,
– Zajęcia trwające 2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut), dwa razy w tygodniu
– Kurs kończący się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu na danym poziomie.

 

 

Kurs jest całkowicie bezpłatny!

 

 

Ponadto:
a) zajęcia będą prowadzone przy użyciu nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania
b) program szkolenia dostosowany będzie do poziomu wiedzy uczestników
e) Zapewnione będą materiały edukacyjne

 

 

Rekrutacja jest prowadzona w okresie 7 stycznia – 21 stycznia 2014 r. lub do zebrania się założonej liczby zgłoszeń.

 

 

Pośpiesz się! Liczba miejsc ograniczona!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. REGULAMIN REKRUTACJI 

3. TEST POZIOMUJĄCY

Osoby zainteresowane powinny wypełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne do siedziby Organizatora. Osobiście, pocztą lub mailowo na adres: szukamypolski@gmail.com

W przypadku pytań dotyczących projektu i rekrutacji prosimy kontaktować się z p. Małgorzatą Burnos (tel. 85 66 33 989 lub tel. kom. 693 325 119)

 DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2. Oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Umowa na udział w szkoleniu 

Organizator:


Stowarzyszenie Szukamy Polski:

 

ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok, tel. 85 66 33 989, fax 85 66 33 989,

www.szukamypolski.com

Menu
Skip to content