Projekt zakłada przygotowanie członków Równeńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do aktywizacji i integracji środowisk senioralnych miasta Równe i województwa równeńskiego w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Szukamy Polski. Powstanie strona www RUTW, a jego członkowie zdobędą umiejętności z zakresu komunikacji i organizacji pracy redakcyjnej, organizacji wydarzeń kulturalnych, współpracy z partnerami społecznymi, promocji oraz kompetencji cyfrowych (związanych z obsługą strony www). Zapoznają się też z doświadczeniem i praktykami polskich uniwersytetów trzeciego wieku na przykładzie UTW w Białymstoku. Warsztaty i spotkania odbywać się będą w Polsce i na Ukrainie, tak aby polskie doświadczenia możliwie największym stopniu dostosować do ukraińskich realiów. Rezultatem doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektu będzie też zwięzły Poradnik Działania Organizacji (w języku ukraińskim) dla ukraińskich organizacji senioralnych traktujący o tym, jak wykorzystać stronę www i techniki dziennikarstwa społecznościowego do promocji ich działalności w społecznościach lokalnych, zdobywania nowych członków i partnerów, organizowania wydarzeń kulturalnych. Poradnik zawierać będzie także zasady tworzenia materiałów dziennikarskich i wzory planu komunikacji i promocji.

23 kwietnia grupa ukraińskich gości przyjedzie do Białegostoku. W programie pobytuprzewidziano m.in. zajęcia warsztatowe, które odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej. Ramowa tematyka zajęć to:

1/Komunikacja interpersonalna w rozwoju organizacji pozarządowej
– rozpoznanie mocnych stron, talentów i umiejętności uczestników na podstawie diagnozy ich kwalifikacji, zainteresowań, talentów
– efektywna komunikacja społeczna – ćwiczenia z aktywnego słuchania, treningu kreatywności i asertywności, tworzenie jasnych i zrozumiałych komunikatów

2/ Tworzenie zespołu redakcyjnego
– zasada synergii organizacja pracy zespołowej, przygotowanie do tworzenia zespołu redakcyjnego
– wstępne zasady konstruowania tekstów

3/ Pojęcia partycypacji i partnerstwa
– ich rola w angażowaniu się różnych instytucji i włączania się seniorów w rozwój lokalny

4/Tworzymy strukturę strony www
– doświadczenia przygotowaniu projektu i dwóch polskich stron www senior.bialystok.pl i podlaskisenior.pl
– warsztatowe wypracowanie wspólnych wniosków odnośnie struktury i zawartości nowej strony, wstępne oczekiwania co do wyglądu (layoutu strony) organizacji pracy ukraińskiego zespołu redakcyjnego, gotowe szablony graficzne stron www, rola zdjęć na stronach internetowych.
– prezentacja profilu i zasad działania profilu „www aktywnych seniorów” na Facebooku (wersja polska i ukraińska)

5/Spotkanie z Zarządem UTW w Białymstoku (polski odpowiednikiem RUTW) oraz Podlaską Redakcją Seniora

– prezentacja działalności i dobrych praktyk UTW w Białymstoku
– prezentacja dobrych praktyk Podlaskiej Redakcji Seniora odnośnie inspirowania wydarzeń przez redakcję seniorów – przykłady to m.in.: konkurs literacki, konkurs fotograficzny, spotkania klubu czytelniczego;
– tworzenie partnerstw i zasad współpracy z instytucjami, samorządem
– prezentacja doświadczeń i efektów działań na rzecz społeczności lokalnej
– wstęp do przygotowania Planu Działań Komunikacyjnych Organizacji Senioralnej

5/ Tworzymy Projekt Planu Działań Komunikacyjnych Organizacji Senioralnej
– Plan Komunikacji
– harmonogram i finansowanie działań

Dodatkowo zaplanowano prezentację Dobrych Praktyki Partnerstwa i angażowania się różnych instytucji w promocję rozwoju lokalnego – na przykładzie prestiżowego konkursu Województwa Podlaskiego pod nazwą Podlaska Marka Roku 2017 – połączone z wizytą w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Wizyta seniorów z Ukrainy w Polsce potrwa do 26 kwietnia 2018 r.

Menu
Skip to content