Agenda wizyty gości ukraińskich 23.04-26.04.2018

23.04. 2018 (poniedziałek)

przyjazd do Białegostoku

Ok.18.00 Hotel DELTA Białystok, Zwierzyniecka 6, 15-333 Białystok Telefon: 85 746 97 47

Ok.19.00 Kolacja Pizzeria PELATI przy ul. Zwierzynieckiej Zwierzyniecka 19, 15-312 Białystok

Godziny otwarcia: Otwarte ⋅ Zamknięcie: 22:00, Telefon: 85 719 11 20

24. 04.2018 (wtorek)

8.00 -9.00 – śniadanie w hotelu Delta (stołówka)

10.00 – 14.00 WARSZTATY w Centrum Aktywności Społecznej – Urząd Miejski w Białymstoku,

ul. św. Rocha 3 (wejście od ul. Krakowskiej) sala 206 ( tel. 85 732 82 20)

– Przedstawienie idei i kadry projektu ze strony polskiej i ukraińskiej

Warsztaty Komunikacyjne: ” Komunikacja interpersonalna w rozwoju organizacji pozarządowej”

– rozpoznanie mocnych stron, talentów i umiejętności uczestników na podstawie diagnozy ich kwalifikacji, zainteresowań, talentów

– efektywna komunikacja społeczna – ćwiczenia z aktywnego słuchania, treningu kreatywności i asertywności, tworzenie jasnych i zrozumiałych komunikatów (trener: Bożena Bednarek)

12.00-12.15 przerwa kawowa – poczęstunek.

12.15 – 13.15 – “Nikt z nas nie może tyle sam, ile możemy wszyscy razem” – zasada synergii organizacja pracy zespołowej, przygotowanie do tworzenia zespołu redakcyjnego

– wstępne zasady konstruowania tekstów – ćwiczenia (trener: Jan Oniszczuk)

13.15 – 14.00 – pojęcia partycypacji i partnerstwa – ich rola w angażowaniu się różnych instytucji i włączania się seniorów w rozwój lokalny (trenerka: Jolanta Wołągiewicz)

15.00 obiad w Restauracji „Smaki Kaukazu” przy ul. Lipowej 30,otwarta od 12.00 do 22.00 tel

16.00 – 18.30 czas wolny – spacer po Białymstoku

18.30 Prezentacja Dobrych Praktyki Partnerstwa i angażowania się różnych instytucji w promocję rozwoju lokalnego – na przykładzie prestiżowego konkursu Województwa Podlaskiego pod nazwą Podlaska Marka Roku 2017 – udział w Gali konkursowej – połączone z wizytą w Operze i Filharmonii Podlaskiej, koncertem galowym oraz uroczystą kolacją dla uczestników gali.

25.04.2018 (środa)

8.00 -9.00 – śniadanie w hotelu Delta (stołówka)

10.00 – 14.00 WARSZTATY w Centrum Aktywności Społecznej – Urząd Miejski w Białymstoku,

ul. św. Rocha 3. Sala 202

Szkolenie “Polskie praktyki organizacji senioralnych dla przemian na Ukrainie” moderowane przez trenerów polskich

10.00 – 12.00 Tworzymy strukturę strony www

wstęp – doświadczenia przygotowaniu projektu i dwóch polskich stron www senior.bialystok.pl i podlaskisenior.pl (Dominik Sołowiej),

– warsztatowe wypracowanie wspólnych wniosków odnośnie struktury i zawartości nowej strony, wstępne oczekiwania co do wyglądu (layotu strony) organizacji pracy ukraińskiego zespołu redakcyjnego, gotowe szablony graficzne stron www, rola zdjęć na stronach internetowych.

– prezentacja profilu i zasad działania profilu „www aktywnych seniorów” na Facebooku (wersja polska i ukraińska) (Dominik Sołowiej)

12.00-12.15 przerwa kawowa, poczęstunek

12.15. – 14.00 Spotkanie z Zarządem UTW w Białymstoku (polski odpowiednikiem RUTW) oraz Podlaską Redakcją Seniora:

– prezentacja dobrych praktyk Podlaskiej Redakcji Seniora odnośnie inspirowania wydarzeń przez redakcję seniorów – przykłady to m.in.: konkurs literacki, konkurs fotograficzny, spotkania klubu czytelniczego;

– tworzenie partnerstw i zasad współpracy z instytucjami, samorządem;

– prezentacja doświadczeń i efektów działań na rzecz społeczności lokalnej;

– wstęp do przygotowania Planu Działań Komunikacyjnych Organizacji Senioralnej:

15.00 obiad w Restauracji „Sponti” w Galerii Alfa, ul. Świętojańska 15,. tel. 85 741 4 47.

Czynna od 9.00 do 21.00

16.00 – 19.00 II część warsztatów – ćwiczenia

19.00 kolacja integracyjna – z podsumowaniem pracy warsztatowej w Galerii – Restauracji „Kwestia Czasu”, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 tel. 537 004 382

26.04.2018 (czwartek)

8.00 -9.00 – śniadanie w hotelu Delta (stołówka)

Wymeldowanie z hoteli

10.00 – 12.00 Plan Komunikacji wraz z harmonogramem działań w projekcie (Bożena Bednarek i Jan Oniszczuk), podsumowanie wizyty – wnioski (ewaluacja Jolanta Wołągiewicz )

12.15. lunch pożegnalny w restauracji Kwestia Czasu

Ok.13.30 wyjazd z Polski

Menu
Skip to content