Wojciech Załęski – związany z Ziemią Supraską rzeźbiarz, nauczyciel, pisarz, publicysta, miłośnik historii i Puszczy Knyszyńskiej.Urodzony w 1943 r. w Grodnie. Studiował w PWSSP w Gdańsku. Nauczyciel w Liceum Plastycznym w Supraślu, w latach 1976–1979 był dyrektorem szkoły. Od 1990 r. pełnił rolę redaktora naczelnego pisma Nazukos, poświęconego historii i kulturze ziemi supraskiej. Autor Igraszek z gwiazdą (1991), Opowieści z Puszczy Knyszyńskiej (1993), Witaj w Supraślu (1997), (1999), Fotoczasów (2005), Hecz Precz Stała Się Rzecz (2010) oraz licznych esejów, rozpraw oraz artykułów popularnonaukowych i publicystycznych.

Film powstał w ramach MULTIMEDIALNEGO ARCHIWUM KULTURY, cyklu zainicjowanego w 2009 roku,  prezentującego Artystów województwa podlaskiego, których – w obrazie i dźwięku – warto utrwalić dla następnych pokoleń. Cykl realizują Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku i Stowarzyszenie Szukamy Polski.

Menu
Skip to content