Zbliża się termin corocznego spotkania z aktywnymi seniorami i organizacjami pracującymi na rzecz seniorów, czyli VI PODLASKIE FORUM AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH. Transmisja tego wydarzenia odbędzie się 29 października w godz.1o.00-12.00 na portalu wrotapodlasia.pl. Na Forum zapraszają marszałek województwa Podlaskiego, Rada Seniorów przy marszałku województwa podlaskiego oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski i Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Forum odbędzie się jak zwykle w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego, ale ze względu na bezpieczeństwo, w tym roku bez udziału publiczności, która zawsze tłumnie przybywała na pięć poprzednich edycji Forum. Oprócz transmisji na Wrotach Podlasia organizatorzy zarejestrują zapis filmowy Forum, który będzie dostępny w Internecie – na portalu podlaskisenior.pl oraz na kanale YouTube.

Hasło tegorocznego Forum brzmi: „Łączymy pokolenia w działaniu”.

Przyjęliśmy w tym roku formułę rozmowy a nie prelekcji i prezentacji. Moderatorem tych rozmów będzie Dominik Sołowiej.

Wydarzenie otworzy Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

„Dlaczego warto dbać o zasady i wartości – podsumowanie pracy Rad Seniorów nad standardami podczas I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów” – to będzie temat rozmowy z Jolantą Wołągiewicz, przewodniczącą Rady Seniorów przy marszałku województwa podlaskiego.

Wyniki ankiety „Wizerunek seniorów” oraz temat związany z rolą grup nieformalnych w działaniach na rzecz mieszkańców i otoczenia przedstawi Bożena Bednarek ze Stowarzyszenie Szukamy Polski i redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl.

„Idea samopomocy seniorów – powróćmy do dobrych praktyk  – to tytuł następnej rozmowy. Dobrą praktykę i przykład z lat 90-tych z białostockiej dzielnicy Antoniuk przypomni dr hab. Małgorzata Halicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Edukacji.

Pamiętamy też o dobrych praktykach w środowiskach wiejskich, stąd temat „Łączenie pokoleń i pamięci – na przykładzie działalności i projektów Koła Gospodyń Wiejskich w Bondarach” Szczegóły tego tematu poznamy dzięki Marii Twarowskiej, członek zarządu KGW Sołectwa Bondary , autorka i koordynatorka projektu „Rudnia”.

Ciekawe przykłady projektów realizowanych przez seniorów w ramach tzw. małych grantów poznamy na przykładzie „Podlaskie Lokalnie”, To jako jedna z form aktywizacji seniorów w miastach oraz na terenach wiejskich. Ten temat przedstawią Łukasz Pogorzelski, wiceprezes Fundacji OKNO NA WSCHÓD; Marcin Klejno, koordynator PODLASKIE LOKALNIE. Anna Sędziak z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku udowodni, że seniorzy są „lokomotywą” społeczności lokalnych.

Na zakończenie zaprezentujemy materiały filmowe kilka przykładowych filmowych wizytówek Rad Seniorów oraz relację filmową z I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów.

Patronem medialnym Forum jest Polskie Radio Białystok i portal podlaskisenior.pl

Zachęcamy do organizowania wspólnego oglądania transmisji VI Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych na www.wrotapodlasia.pl w klubach seniora, domach kultury, centrach integracji społecznej, siedzibach rad seniorów. Będziemy wdzięczni za wszystkie opinie, komentarze i pytania przysłane pod adresem szukamypolski@gmail.com oraz na profilu Podlascy Seniorzy na Facebooku.

program do pobrania.pdf

Menu
Skip to content