Zadanie publiczne TO Miłosz – 10 wierszy, 10 głosów ma charakter promocji dokonań literackich Czesława Miłosza z uwzględnieniem perspektywy lokalnej, potencjału naukowego naszego Miasta.

W porozumieniu z Społecznym Instytutem Wydawniczym „ZNAK”, spadkobiercą Poety i ZAiKSem chcemy zaprezentować 10 wypowiedzi uznanych autorytetów w dziedzinie literatury oraz 10 wierszy Czesława Miłosza z tomiku ”TO” w wykonaniu lokalnych autorytetów ze świata nauki.

10 wybitnych profesorów z różnych dziedzin (historyków, socjologów, filozofów, lekarzy, fizyków) z białostockich uczelni wyższych zaprezentuje do kamery po jednym wierszu Poety z tomu ”TO”.

Całość zostanie wyemitowana w formie cyklu krótkich filmów telewizyjnych w 10 odcinkach oraz opublikowany w Internecie. Każde wykonanie rozpoczynać będzie specjalna czołówka promująca zarówno twórczość Czesława Miłosza, jak też obchodzony w Polsce i Białymstoku Rok Miłosza. Obok zapisu filmowego znajdzie się na niej podstawowa informacja o wierszach oraz ich autorze, 10 wypowiedzi autorytetów z dziedziny literatury oraz krótka notka na temat biografii i osiągnięć białostockich profesorów. Odczytywaniu wierszy towarzyszyć będzie filmowa impresja z rodzinnej ziemi Czesława Miłosza, zdjęcia filmowe zrobione będą m.in. w Szetejniach i Kurianach na Litwie.

Obok cyklu filmów przewidujemy wydanie płyty CD – audiobooka pod tym samym tytułem, z zapisem dźwiękowym całego cyklu, będzie on mieć wymiar edukacyjny i promocyjny, w nowoczesny sposób – poprzez kulturę i poezją promować będzie dorobek cywilizacyjny Białegostoku.

SSP realizuje swoje statutowe cele poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej, a także produkcję programów radiowych i telewizyjnych. Tym razem chcemy promować dokonania literackie Czesława Miłosza w formie projektu wydawniczego, który będzie trwały i może być wielokrotnie emitowany i odtwarzany.

Czesław Miłosz jest powszechnie znany, ale czy faktycznie jest czytany? Badania socjologiczne mówią, że czytamy coraz mniej. Raport Biblioteki Narodowej z 2010 roku mówi, że aż 56% Polaków nie zagląda do żadnych książek, nawet kucharskich czy słowników. Kontakt z dowolną książką (poradnikiem, albumem, książką umieszczoną w Internecie) w roku 2011 deklaruje zaledwie 44% badanych Polaków. Co gorsza, w porównywalnych badaniach w Czechach i Francji liczby te wynoszą odpowiednio 83 i 69%. Ale nie zapominajmy, że zmienia się też czytelnik. Coraz częściej sięga po nowe formy czytelnictwa jak audiobooki, filmowane dzieła literackie, videobooki – czyli tzw. książki „do oglądania” zawierające fotografie, wykresy, rysunki, czy skany dokumentów obok czytanych tekstów audio. Te nowe formy w daleko szerszym stopniu docierają do widza i czytelnika. Zjednać czytelnika do odsłuchania dzieła literackiego można na wiele sposobów.

 

\\\\\\\\\\\\\\\"Miłosz wyzwolony\\\\\\\\\\\\\\\" – pod takim hasłem odbywać się będą krakowskie obchody Roku Czesława Miłosza. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie prezentacja projektu amerykańskiej artystki, laureatki Biennale w Wenecji w 1990 r. Jenny Holzer. W maju w Krakowie odbywać się będzie 2. Międzynarodowy Festiwal Literacki Czesława Miłosza, organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Instytut Książki. Warto byłoby zaznaczyć obchody Roku Miłosza również w Białymstoku, proponujemy coś bardziej trwałego, wydanego w formie filmów i audiobooka, które będzie można oglądać i odsłuchiwać dłużej niż tylko w roku jubileuszowym Poety.

Nasze stowarzyszenie proponuje aby – obok oryginalnych recytacji Poety – wybrane 10 wierszy Czesława Miłosza wyrecytowali do kamery i mikrofonu najwybitniejsi profesorowie z Białegostoku. Często bowiem o ich dorobku wiemy bardzo niewiele. Tworzą elitę, jednak z uwagi na wąską specjalizację znamy ich dokonania bardzo słabo. Są to ludzie najczęściej znakomicie wykształceni, posiadający wiedzę na temat kultury i uczestniczący w życiu kulturalnym naszego Miasta.

Adresatami zadania będą następujące grupy:

– mieszkańcy Białegostoku;

– czytelnicy – osoby dorosłe i studenci oraz młodzież szkolna;

– odbiorcy programu TV Białystok;

– internauci.

Menu
Skip to content