Zadanie polega na realizacji dwóch materiałów prewencyjno-promocyjnych, na temat skutków i zapobiegania powstawania urazów prowadzących do niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. W dwóch materiałach długości od 6 do 8 minut przedstawiliśmy przyczyny, skutki i możliwości zapobiegania powstawania urazów u dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Przy realizacji materiałów korzystamy z konsultacji merytorycznej Kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – dr hab. n. med. Wojciecha Dębka.

Menu
Skip to content