Prelekcje, warsztaty, debaty o wartościach i strategii działania oraz wiele innych atrakcji – tak można w skrócie podsumować I Podlaski Kongres Rad Seniorów.

Spotkanie w Supraślu

2 i 3 września 2020 roku przedstawiciele rad seniorów z naszego regionu na zaproszenie Stowarzyszenia Szukamy Polski – organizatora wydarzenia, przyjechali do Supraśla aby integrować się, wymienić doświadczeniami i wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. Jak powiedziała Maria Lauryn z Suwalskiej Rady Seniorów: “ Razem możemy więcej – pomóc, podzielić się doświadczeniem i po to to spotkanie”.

Otwierając kongres Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego powiedział: “Dla nas, zarządu województwa, korzystanie z waszej wiedzy, doświadczenia życiowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo tylko wtedy będziemy mogli z sukcesem współpracować tak, aby nasze pomysły jak najlepiej trafiły do seniorów”.–

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu jeden z zaproszonych gości – Jarosław Dobrowolski, burmistrz gminy i gospodarz miasta Supraśl: “My jako samorząd uczymy się współpracy z seniorami. Dlatego ten kongres jest dla nas bardzo ważny”. Sytuację ekonomiczną i zdrowotną podlaskich seniorów przedstawiła Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Jak wspierać Rady Seniorów?

Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz

“Kongres to jedynie część naszego przedsięwzięcia. Po nim nastąpi praca bardziej indywidualna, dostosowana do potrzeb poszczególnych rad, które będziemy odwiedzać”  – powiedział Jan Oniszczuk ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Opowiedział o założeniach projektu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Umożliwi on nowopowstającym radom, ale też tym, które borykają się z trudnościami w działaniu zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń poprzez nawiązanie współpracy z bardziej doświadczonymi radami. Wesprze też je finansowo, oferując vouchery  w wysokości 1000 zł.

Pierwszy dzień kongresu zakończyły warsztaty edukacyjne na tematy:”Czego jest w bród a czego brakuje radom seniorów”, które poprowadziła Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, “Integracja ze sobą i otoczeniem – podstawy dobrej komunikacji zespołowej” poprowadziła Magdalena Gołaszewska dziennikarka. Trzeci temat warsztatów poprowadzonych przez Dominika Sołowieja  “Technologia cyfrowa w radach seniorów – kłopot czy pomoc”.

Po pracowitym dniu obrad uczestników kongresu na spacer po Supraślu zaprosili  burmistrz miasteczka Jarosław Dobrowolski z przewodniczącym Rady Seniorów w Supraślu Krzysztofem Wolframem.

Dobre praktyki z Pomorza

W drugim dniu kongresu uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami współpracy zachodniopomorskich rad seniorów. Prelekcję i warsztaty poprowadził Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej w Koszalinie.

Z inicjatywy uczestników Kongresu sformułowano list do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o pomoc w  rozwiązaniu problemu finansowania Rad Seniorów i  wstawiennictwo Marszałka  u Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Sejmie RP. List podpisało 57 uczestników Kongresu w Supraślu. Kopia listu w załączeniu.

Co czwarty z nas to senior

Jak podają statystyki w 1990 roku 12,8 % społeczeństwa stanowiły osoby 60+, w roku 2000 liczba ta wzrosła do 14,8 %, w roku 2010 osiągnęła 16,8% aby w 2019 roku wzrosnąć do 21,9 %. Już niedługo co czwarty mieszkaniec regionu to będzie osoba powyżej 60 roku życia. Jest to siła, którą można wykorzystać do tworzenia polityk publicznych, pewnych programów – powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Po co rady seniorów?

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą. Mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminy (np. koperty życia , centra seniorów jak to ma miejsce w Łomży).

Kongres poprowadziły  Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i  Bożena Bednarek redaktor naczelna portalu www.podlaskisenior.pl. A w organizację i obsługę Kongresu włączyły się przedstawicielki Podlaskiej Redakcji Seniora: Krystyna Cylwik (jednocześnie członkini Rady Seniora przy Marszałku Województwa Podlaskiego), Jolanta Falkowska, Elżbieta Urban, Janina Żarnowska i Maria Beręsewicz.

Kongres zrealizowany był przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu “Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.  Zadanie zostało sfinansowane w ramach programu MRPIPS “Aktywizacja Społeczna Osób Starszych  (ASOS) na lata 2014-2020. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie Honorowy patronat – marszałek województwa. Opiekę medialną zapewniły Wrota Podlasia  i Radio Białystok.

Materiały do pobrania

Odpowiadając na potrzeby uczestników Kongresu przedstawiamy  prezentacje przedstawione podczas wydarzenia – w formie plików do pobrania;

1.Prezentacja ogólna przygotowana przez organizatorów Kongresu.(do pobrania)
2. ”Sytuacja i aktywność seniorów w województwie podlaskim” –  Bożena Tomaszewska , ROPS w Białymstoku(do pobrania)

3. “Razem czy osobno” –  Marii Lauryn, Suwalska Rada Seniorów(do pobrania)

4. “Standardy – czym są, czym nie są: – Łukasz Cieśliński,Pracownia Pozarządowa w Koszalinie.(do pobrania) 

5. Kopia listu uczestników Kongresu do Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego(do pobrania)

 

Fot: Krystyna Cylwilk
Janina Żarnowska
Maria Beręsewicz
Teresa Wysocka Kluczny
Marcin Nawrocki

Menu
Skip to content