Tematy poruszane na Warsztatach Dziennikarstwa Ekonomicznego:

1. Prawo prasowe, prawo autorskie, etyka dziennikarska

2. Idea pracy dziennikarza. Gatunki sztuki dziennikarskiej

3. Specyfika dziennikarstwa ekonomicznego

4. Przegląd mediów, zajmujących się ekonomią

5. Najpopularniejsze gatunki dziennikarstwa ekonomicznego – analiza, komentarz, informacja. Opracowywanie oraz przygotowywanie materiałów dziennikarstwa ekonomicznego

6. Edukacja ekonomiczna – na czym polegają stopy procentowe, jaki maja wpływ na nasze portfele, jak analizować ofert banków, na czym polegają i czym się różnią kredyty, lokaty. Jak się mądrze zadłużać?

7. Zielone miejsca pracy jako nowy trend na rynku pracy

8. Ekonomia społeczna – czym jest? Szanse rozwoju.

9. Pozyskanie funduszy na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Dostępne metody wsparcia dla młodych przedsiębiorców

10. Jak przygotować się do tekstu ekonomicznego? – poszukiwanie tematu, słownictwo, źródła, background

11. Dziedziny dziennikarstwa ekonomicznego – giełda, rolnictwo, motoryzacja
i inne

12. Kryptoreklama, etyka dziennikarza ekonomicznego

 

Menu
Skip to content