Film powstał w ramach MULTIMEDIALNEGO ARCHIWUM KULTURY – tworzonego przez stowarzyszenie od 2008 roku, poświęconego OSOBOWOŚCIOM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Dotychczas
w ramach cyklu, powstały dokumenty o Ryszardzie Kaczorowskim, Piotrze Sawickim – Ojcu i Synu, Sokracie Janowiczu, Andrzeju Strumiłło, Wiktorze Szwedzie, Zofii Pomian Piętce, Leonardzie Szubzdzie oraz Dionizym Purcie.

Film „Tatarski wiek – życie Imama Stefana Mustafy Jasińskiego” w reżyserii Tomasza Wiśniewskiego ukazuje znaczenie wkładu kultury i tradycji tatarskiej w dziedzictwo, historię i współczesne dzieje województwa podlaskiego. Jego celem jest propagowanie działań przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego i kształtowania otwartych postaw wobec odmienności.

Film został wyemitowany w lokalnej telewizji oraz na specjalnym pokazie 
27 lutego o godz. 13.30 w Czytelni Książek Książnicy Podlaskiej
w Białymstoku.
. Współorganizatorem specjalnego przedpremierowego pokazu była Książnica Podlaska. W imieniu Stowarzyszenia Szukamy Polski i twórców filmu dziękujemy wszystkim za przybycie. 

Film zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Menu
Skip to content