Seniorzy województwa podlaskiego są Aktywni + i  chcą mieć wpływ na życie społeczne.

W naszym województwie jest  piętnaście rad seniorów. Działają w : Puńsku, Czarnej Białostockiej, Sokółce, Bielsku Podlaskim, Choroszczy, Supraślu, Wasilkowie, Łapach, Kuleszach Kościelnych, Dąbrowie Białostockiej, Augustowie, Sejnach, Suwałkach, Łomży. Wybory do szesnastej białostockiej rady planowane są jesienią. Działa też Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS)  powstał w 2020 roku dzięki środkom z Programu ASOS). Działa nadal, aby wspierać te rady a także pomagać grupom aktywnych społeczników, którzy chcieliby, aby na terenie ich gminy powstała rada seniorów. Pomaga, szkoli, doradza, wspiera finansowo rady seniorów i grupy inicjatywne dzięki środkom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z  Programu  na rzecz osób starszych „Aktywni plus”  na lata 2021-2025.  Projekt realizuje Stowarzyszenie Szukamy Polski.

Celem projektu jest kontynuacja prowadzenia Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS), którego zadaniem jest wspieranie rad seniorów działających w województwie podlaskim oraz wspomaganie procesu powstawania nowych rad w regionie. Projekt jest reakcją na główny problem rad seniorów – niedostatek wiedzy i umiejętności ich członków, a także na potrzebę integracji 15 działających już rad seniorów (wymianę doświadczeń, dobrych praktyk). Dzięki temu doskonalony jest system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej rad. Ośrodek prowadzony jest przez doświadczoną kadrę ze Stowarzyszenie Szukamy Polski. Biuro OWPRS znajduje się  w Białymstoku, działania odbywają też w siedzibach rad a także w miejscowościach, gdzie związują się grupy zainteresowane powołaniem rad.

Wśród zaplanowanych działań OWPRS  są m.in. trzy sesje online  pod nazwą Forum Rad Seniorów. To sprawdzony pomysł debaty na Zoomie, do której zapraszani są eksperci z różnych dziedzin, parlamentarzyści, media. Najbliższe Forum z udziałem wszystkich rad odbędzie się 2 września. Najważniejszym wydarzeniem w projekcie jest II Kongres Podlaskich Rad Seniorów, który odbędzie się w Supraślu 7 i 8 września 2021 pod hasłem:” Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy w Województwie Podlaskim”. Partnerem Kongresu jest Województwo Podlaskie, Program Kongresu – w załączeniu. Zależy nam, aby korzyści wynikające z aktywności obywatelskiej starszych mieszkańców i korzyści z działania rady seniorów zostały dostrzeżone także przez gospodarzy samorządu w gminach, gdzie taki rad nie ma. Dlatego na drugi dzień Kongresu będą zaproszeni również podlascy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, którym zostaną zaprezentowane dobre praktyki rad. Odbędzie się też debata pod hasłem: „Rady seniorów – pomoc czy kłopot”, której współorganizatorem jest Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego . Podczas Kongresu przewidziane są prelekcje gości z Polski, ekspertów, prezentacja robota PHOTON, który może być wykorzystany do edukacji seniorów a także warsztaty dla członków rad seniorów.

W odpowiedzi na konkretne potrzeby rad, realizujemy szkolenia, doradztwo i coaching. Takie działania zrealizowaliśmy już w Augustowie, Sejnach, Sokółce, Suwałkach, Choroszczy, Supraślu Organizujemy Fundusz Wsparcia dla Rad w formie voucherów na działania rozwojowe. Członkowie rad myślą jak wydać z pożytkiem 1000 zł, które przewidziane są w ramach tego Funduszu. Pierwszy voucher będzie zrealizowany 18 sierpnia w formie wizyty studyjnej Rady Seniorów Gminy Supraśl w Radzie Seniorów Gminy Sejny.

Działania promocyjne to ważna część projektu. Cały czas dokumentujemy wydarzenia i spotkania z radami na fanpejdżu na Facebooku.. W zakresie medialnym  współpracujemy z Podlaską Redakcją Seniora (osoby 60+),doświadczoną w dziennikarstwie obywatelskim i prowadzącą portal podlaskisenior.pl, na podstronie którego publikowane będą informację, artykuły i materiały filmowe o projekcie oraz o działaniach poszczególnych Rad. Zrealizowaliśmy spot filmowy (internetowy) i radiowy (Polskie Radio Białystok) o projekcie, planowane są jeszcze dwa cykle emisyjne. Przewidujemy wydanie gazety “Senior Podlaski. Podlaskie Rady Seniorów”, która będzie wydrukowana i wręczona uczestnikom Kongresu.

Stowarzyszenie Szukamy Polski już 7 rok zajmuje się tematyką senioralną. Wszystkie realizowane projekty, w które angażujemy seniorów są ze sobą powiązane i układają się w cykle. Dotychczas zajmowaliśmy się przede wszystkim indywidualnym rozwojem seniorów-liderów: pomagaliśmy im zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu komunikacji, wiedzy prawnej potrzebnej do aktywności obywatelskiej w radach seniorów i organizacjach senioralnych.
Prowadzenie OWPRS w 2021 roku jest kolejnym etapem naszego rozwoju –wzmacniamy tworzenie nieformalnej lecz stałej struktury, która będzie rozwijana i wzbogacana w kolejnych naszych przedsięwzięciach. Może się to zakończać utworzeniem ciała formalnego takiego jak Sieć Podlaskich Rad Seniorów, jeśli rady będą widziały taką potrzebę w wyniku wspólnych debat.

PROGRAM II KONGRESU – do pobrania i wydruku

Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów

Menu
Skip to content