Poeci w sieci – to cykl 8 filmów z udziałem podlaskich poetek i poetów, zrealizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury. Bohaterem piątego filmu Poeci w sieci jest Janusz Taranienko.

 

Janusz Taranienko, poeta i krytyk literacki

Janusz Taranienko, to mieszkający w Białymstoku poeta, krytyk literacki, inicjator serii Podlaskie Prezentacje Poetyckie/Prozatorskie oraz redaktor Białostockiej Kolekcji Filologicznej,. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim , wieloletni asystent na polonistyce Filii UW w Białymstoku. To laureat ogólnopolskich konkursów literackich oraz juror. Jego tom wierszy „przeszłości”, opublikowany przez Uniwersytet w Białymstoku w 2015 roku, uzyskał nominację do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę roku.. Cykl realizuje Stowarzyszenie Szukamy Polski dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury. Partnerami zadania są Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa UwB i Klub Czytelniczy Ex Libris. Patroni medialni to: Polskie Radio Białystok, Wyborcza.pl Białystok i podlaskisenior.pl

 

Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski

Menu
Skip to content