W telewizji TVS przedstawiamy zapis filmowy wyjątkowego spotkania 22.01.2021 r.: „Prawda i fałsz o szczepieniach seniorów przeciw COVID-19.” W Forum Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) uczestniczyło 12 z 16 podlaskich Rad Seniorów, razem z gośćmi i mediami – ponad 70 osób.

Retransmisja

Zapraszamy do oglądania retransmisji II Forum Podlaskich Rad Seniorów. W Forum udział wzięli: Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego oraz zaproszone ekspertki: prof. Barbara Bień – konsultant wojewódzki do spraw geriatrii i prof. Joanna Zajkowska – wojewódzki konsultant do spraw epidemiologii, które odpowiadały na pytania przesłane przez członków rad seniora. Forum prowadziły Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Bożena Bednarek z OWPRS i Stowarzyszenia Szukamy Polski.


Aby obejrzeć materiał filmowy kliknij 

 

Apel

Po dyskusji przedstawiciele wszystkich obecnych na Forum Rad przedstawili wyniki głosowania nad apelem, który zainicjowała Rada Seniorów Gminy Supraśl. Wszystkie obecne Rady podpisały się pod Apelem

APEL RAD SENIORÓW DO SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W trosce o życie najstarszego pokolenia Województwa Podlaskiego:
babć i dziadków, rodziców, sąsiadów i przyjaciół,
Rady Seniorów z obszaru Podlasia, Ziemi Białostockiej, Suwalszczyzny i Ziemi Łomżyńskiej,
zwracają się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o jak najszybsze zaszczepienie się przeciw COVID-19.
Tylko wspólna akcja społeczeństwa, a w szczególności postawa ludzi młodych, może uratować życie wielu z nas. Szczepiąc siebie chronimy swoje zdrowie i życie, a  jednocześnie ratujemy życie swoich najbliższych.

 1. Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
 2. Łomżyńska Rada Seniorów,
 3. Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
 4. Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
 5. Rada Seniorów Miasta Augustowa,
 6. Gminna Rada Seniorów w Łapach,
 7. Rada Seniorów Gminy Supraśl,
 8. Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
 9. Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
 10. Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
 11. Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
 12. Gminna Rada Seniorów w Puńsku.
Następne Forum

Następne Forum zaplanowane jest w lutym 2021. Dotyczyć będzie  potrzeby zmian legislacyjnych  w funkcjonowaniu
i finansowaniu rad seniorów Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów wraz z Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego planuje zaproszenie podlaskich parlamentarzystów oraz  gości z Polski z Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów oraz Parlamentu Seniorów.

Bożena Bednarek
OWPRS
Podlaska Redakcja Seniora

Menu
Skip to content