Janusz Korczak pisał: „Świat jest zbyt mały, aby dzisiejszy człowiek nie miał się czuć jego obywatelem, a ludzie na nim nie mieli czuć się braćmi”.
Domagał się dostrzeżenia w dziecku pełnoprawnego człowieka, poszanowania jego godności ludzkiej nie kiedyś tam, gdy dorośnie, nie jutro, lecz dziś.

„Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie potem jest kalekie ”. Dziecko jest pełnym człowiekiem, a nie jedynie zadatkiem na człowieka. Wartości i prawa popularyzowane przez Janusza Korczaka chcemy przypomnieć w Międzynarodowym Dniu Dziecka , aby właśnie w tym dniu, podkreślić znaczenie słów, które stały się hasłem Roku Korczakowskiego: „Nie ma dzieci, są ludzie”.

W Dniu Dziecka w V LO wybrano w drodze głosowania – z inicjatywy uczniów –dwóch HONOROWYCH AMBASADORÓW PRAW DZIECKA. Zostały nimi: Irena Pietrow, nauczycielka geografii i Sara Przanowska, uczennica klasy I „E” V LO.

PRAWA DZIECKA:
Prawo do życia i rozwoju.
Prawo do wychowania w rodzinie.
Prawo do nauki.
Prawo do wypowiedzi.
Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
Prawo do prywatności.
Prawo do życia bez przemocy.

Prawa dziecka uregulowane są w Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONA dnia 20 listopada 1959 roku, oraz w Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 roku. Na gruncie prawa krajowego prawa dziecka dodatkowe chronione są przepisami ustawy z dnia roku kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka, wprowadzająca instytucję chroniącą prawa dziecka.

Menu
Skip to content