Wprowadzenie ustawy zakazującej palenia tytoniu w miejscach publicznych przyczyniło się do poprawy sytuacji osób niepalących, jednak nie wpłynęło znacząco na ograniczenie liczby osób palących. Dodatkowo właściciele lokali gastronomicznych i przedsiębiorcy szukają coraz to nowych rozwiązań, aby obejść niewygodne dla nich prawo.

Dzięki przeprowadzeniu kampanii chcemy kontynuować uświadamianie szkodliwości nałogu nikotynowego, ale przede wszystkim promować niepalenie. Do udziału w kampanii chcemy zaangażować ludzi znanych w naszym regionie, z dziedziny kultury, sportu, mediów, turystyki.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Menu
Skip to content