Tego jeszcze w naszym regionie nie było. W dniach 2-3 września 2020 r. przedstawiciele 15 Rad Seniora spotkają się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i wspólną   strategią działania a także wzajemne poznanie się – to główne cele Kongresu, które swym patronatem objął marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie jest też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Rady seniorów istnieją w ponad 300 polskich gminach. Pełnią rolę konsultacyjną i doradczą, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę. W skład rady seniora wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych, m.in. UTW i innych organizacji senioralnych. Rady te różni sposób powołania, sposób naboru członków, styl działania. W województwie Podlaskim. W 2013 r. Rady Seniorów zostały wpisane do ustawy o samorządzie gminnym.

W naszym regionie działają następujące rady – mają status rad gminnych, miejskich i wojewódzkich:
1) Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
2) Miejska Rada Seniorów w Białymstoku,
3) Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów,
4) Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
5) Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
6) Augustowska Rada Seniorów,
7) Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
8) Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych,
9) Gminna Rada Seniorów w Łapach,
10) Gminna Rada Seniorów w Puńsku,
11) Rada Seniorów Gminy Supraśl,
12) Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
13) Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
14) Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
15) Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka.

Stowarzyszenia Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności podlaskich seniorów. Tym razem  realizuje przedsięwzięcie skierowane do przedstawicieli 15 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie.  A przy okazji wspiera Rady finansowo – w formie voucherów na rozwój w wysokości 1000 zł. Pomaga też  w promocji – powstają profesjonalne wizytówki filmowe każdej Rady, relacje filmowe, artykuły prasowe, nagrania radiowe. Powstał fanpage n Facebooku i specjalna zakładka na portalu podlaskisenior.pl Ośrodek organizuje warsztaty, doradztwo z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej Rady. Dodatkowo inspiruje grupy nieformalne do organizowania nowych rad.