Na początku listopada 2021 r. w Białymstoku gościła grupa 15 osób zajmujących się edukacją dorosłych w kilku krajach europejskich. Przyjechali aby zapoznać się z doświadczeniem portalu „Podlaski Senior”, który jest zjawiskiem unikatowym nie tylko w skali Polski. Także w skali Europy trudno byłoby znaleźć społeczne medium działające w podobny sposób.

Baner COM-IN

Przybyli z Francji, Hiszpanii, Słowenii i Słowacji, choć pochodzenie narodowościowe tej grupy było znacznie bardziej zróżnicowane. Uczestniczą w projekcie „Communication Inclusion” (program Erasmus+), którego liderem jest Stowarzyszenie Szukamy Polski – wydawca „Podlaskiego Seniora”. Partnerzy SSP reprezentują różne środowiska. W większości są to organizacje pozarządowe pracujące z różnymi grupami społecznymi – niekoniecznie seniorami. Jest wśród nich np. duża firma szkoleniowa z Bratysławy zainteresowana wdrożeniem nowych metod edukacyjnych.

Projekt zakłada wykorzystanie dziennikarstwa obywatelskiego do aktywizacji i edukacji osób w wieku powyżej 60 lat. Takie jest założenie, choć w istocie metoda ta może być stosowana także w pracy z innymi grupami wiekowymi. Tradycyjne dziennikarstwo ma wciąż dużą siłę przyciągania: uchodzi za interesujące i twórcze zajęcie. Wymaga też zaangażowania różnych umiejętności bardzo przydatnych w innych dziedzinach naszej aktywności: umiejętności korzystania z nowoczesnych systemów informatycznych, krytycznego myślenia, pracy zespołowej, publicznego wypowiadania się itp.

Partnerzy z Hiszpanii

Europejscy partnerzy SSP nie mają żadnych doświadczeń dziennikarskich. Mają za to duże doświadczenie w innych sferach społecznej pracy. Ich zadaniem jest wdrożenie do swojej działalności edukacyjnej jakichś elementów metody stosowanej przez lidera projektu i przetestowanie ich w praktyce. Nie muszą tworzyć gazety czy portalu internetowego: mogą natomiast uczyć pewnych ważnych społecznych umiejętności wykorzystując metody pracy charakterystyczne dla mediów. Rezultatem projektu ma być podręcznik o tym jak wykorzystać metody i techniki dziennikarskie w edukacji dorosłych przeznaczony dla edukatorów z całej Europy.

Słowacja i Hiszpania

Przez pięć dni goście zapoznawali się z organizację pracy „Podlaskiego Seniora”, informatyczne oprzyrządowanie, styl pracy zespołu redakcyjnego, metody pomiaru efektów, zasady współpracy z otoczeniem i partnerami. Uczestniczyli w warsztatach rozwijających krytyczne myślenie i umiejętności komunikacyjnej. Byli pod warżeniem metod naszej pracy i jej efektów.

Teraz mają kilka miesięcy na przemyślenie materiału i zaproponowanie własnych rozwiązań.
Następne spotkanie w kwietniu 2022. W Paryżu.

Projekt jest realizowany.

(zdjęcia: Navid Fadaei Nazet, Słowenia)

Jan Oniszczuk
Koordynator projektu COM-IN
Prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski

 

Menu
Skip to content