Zobacz I audycję na YouTube

Zobacz II audycję na YouTube

Zobacz III audycję na You Tube

Zobacz IV audycję na YouTube

Zobacz V audycję na YouTube

Tematyka poszczególnych audycji:

I : "Podróżuj mądrzej, żyj lepiej".

Tydzień pomiędzy 16. a 22. września 2011 został ogłoszony Europejskim Tygodniem Mobilności, kończy go Europejski Dzień bez samochodu, stąd temat kolejnej audycji. W Białymstoku coraz więcej osób korzysta z samochodu, nawet podczas pokonywania małych odległości. Więcej kierowców na drogach to więcej wypadków, kolizji, oraz więcej zanieczyszczeń w powietrzu. Władze naszego kraju starają się ułatwiać podejmowanie mądrzejszych decyzji dotyczących wyboru środków transportu w miastach, między innymi poprzez uchwalanie bardziej liberalnego prawa wobec rowerzystów. Niestety, większość kierowców wciąż nie wie zbyt wiele o nowych przepisach, co wobec zwiększającej się liczby rowerzystów w Białymstoku może wiązać się z tragicznymi zdarzeniami. W audycji omówimy przepisy dotyczące zachowania się wobec rowerzystów na drodze, zastanowimy się nad zaletami wyboru środków transportu publicznego i rowerów do poruszania się po drogach Białegostoku. Będzie to element oddziaływania na świadomość społeczną wobec problemu coraz większej ilości aut w Białymstoku i zwiększającej się emisji spalin.

 

II: "Gdzie trafiają nasze śmieci?"

Niewielu z nas, zastanawia się gdzie trafiają wyrzucane przez nas śmieci. W audycji prześledzimy drogę odpadów produkowanych w naszych gospodarstwach domowych, od momentu ich trafienia do kosza na śmieci, do utylizacji, omówimy politykę gospodarowania odpadami w Białymstoku i wynikające z niej wyzwania. Pokażemy, gdzie na terenie Białegostoku można oddać zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki. Przeprowadzimy wywiady ze specjalistami.

 

III: "Segregowanie śmieci opłaca się Tobie i środowisku naturalnemu."

Problematyka selektywnej zbiórki i gospodarowania odpadami. Korzyści płynące z selektywnego zbierania odpadów. Audycja edukacyjna, skierowana przede wszystkim do dorosłychmieszkańców,uświadamiająca im, że to oni są w swoich gospodarstwach wytwórcami odpadów, a przez to bezpośrednio decydują o ilości, składzie i sposobie ich gromadzenia. Powinni oni wiedzieć, że odpady są również źródłem surowców i energii, które można wykorzystać, a deponowanie odpadów na składowiskach jest „złem koniecznym” i nie powinno być jedyną metodą ich unieszkodliwiania i przerobu. Właściciele posesji powinni mieć świadomość, że wprowadzenie selektywnego postępowania z odpadami nie jest dobre tylko z ekologicznego punktu widzenia, ale pociąga za sobą konkretne, pozytywne skutki ekonomiczne.

 

IV: "Ekologicznie w Twojej kuchni i łazience".

Codzienne czynności wykonywane w kuchni takie jak gotowanie, pieczenie, zmywanie pochłaniają energię elektryczną i wodę. Również codzienne czynności higieniczne oraz pranie wymagają użycia tych mediów. Stosując się do kilku prostych zasad i unowocześniając naszą kuchnię i łazienkę możemy znacznie ograniczyć zużycie wody i energii elektrycznej. Będzie to nie tylko oszczędność dla naszego środowiska, ale i dla naszego portfela.

W audycji pokażemy proste sposoby, jak można obniżyć rachunki i być bardziej EKO, o rady zapytamy specjalistów, którzy na co dzień doradzają nam przy okazji zakupów wyposażenia kuchni i łazienki.

 

V: "Pokój i miejsce do pracy przyjazne środowisku. Włącz tryb oszczędzania".

Aż 2/3 wydatków na energię to ogrzewanie tymczasem zmniejszenie temperatury ogrzewania o 1 stopień C to 5-6% zaoszczędzonej energii. Dla domowników zaś nie jest to odczuwalne. W naszych mieszkaniach można zastosować też inne sposoby na oszczędzanie energii, takie jak wymiana żarówek, rezygnacja z używania w urządzeniach elektronicznych trybu czuwania (stand-by). Należy o tym przypominać mieszkańcom Białegostoku, w myśl zasady „od ziarnka do ziarnka…” W audycji posiłkować się będziemy opinią specjalistów, którzy opowiedzą, jak należy oszczędzać energię w naszych mieszkaniach.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku www.bialystok.pl

Menu
Skip to content