Konkurs jest formą zwrócenia uwagi młodych osób, a także ich opiekunów- nauczycieli i rodziców, na temat produkcji odpadów w gospodarstwach domowych,
a także ich zagospodarowania. Konkurs ma uświadomić uczniom, jak dużo odpadów codziennie powstaje w gospodarstwie domowym, jakiego rodzaju są to odpady oraz
w jaki sposób możemy je zagospodarować, czy spożytkować. Celem konkursu jest również promocja zachowań proekologicznych, poszerzenie szkolnej wiedzy uczniów
w zakresie zagospodarowywania, przetwarzania i utylizacji odpadów,
a także kształtowanie obywatelskich postaw społecznych i pobudzenie kreatywności. 
 

Prace konkursowe należy składać do 21 listopada 2013 osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesyłać na adres siedziby Stowarzyszenia Szukamy Polski: ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok (III piętro) z dopiskiem: konkurs „Drugie życie odpadów”. Prace zgłaszane są do konkursu poprzez szkoły. Jedna szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 4 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wtedy też ogłoszeni zostaną laureaci, wręczone nagrody oraz zaprezentowane wybrane prace konkursowe.

Konkurs „Drugie życie odpadów” ma także swój profil na facebooku – na bieżąco informujemy na nim o przebiegu konkursu.

 

Menu
Skip to content