„Drugie życie odpadów. Pomysł na zmianę w najbliższym otoczeniu. III edycja”
Organizator: Stowarzyszenie Szukamy Polski

przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

Gala Drugie życie odpadów(27.11.2015) to podsumowanie działań, na które złożyło się 5 warsztatów edukacyjno-plastycznych  dla młodzieży oraz przygotowanie prac konkursowych z odpadów prac mających wymiar użytkowy. Konkurs realizowany był z myślą o otaczającym nam środowisku, najbliższym otoczeniu i w trosce o lepszą jakość naszego życia. Celem zadania to przede wszystkim  zwrócenie uwagi  młodzieży na problematykę gospodarowania odpadami w wymiarze lokalnym, ale także zaangażowanie uczniów w proces selekcji odpadów i  inicjowanie działań mających na celu poszukiwanie i rozpowszechnianie nowatorskich metod ponownego wykorzystania lub zagospodarowania odpadów w celach praktycznych. Zadnie skierowane było do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa podlaskiego.

 

Poprzednie dwie edycje zadania zrealizowane w latach 2013 i 2014 ukazały, że młodzież szkolna jest zainteresowanie tematyką odpadów i chęć tworzenia przedmiotów użytkowych z odpadów.  W celu podtrzymania i jeszcze większego rozbudzenia wiedzy i ciekawości uczniów, tegoroczną edycją naszego zadania wzbogaciliśmy o warsztaty edukacyjno-plastyczne. Wzięło w nich udział ponad 130 uczniów z 5-ciu szkół: Publicznego Gimnazjum w Surażu, V LO w Białymstoku, Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych, PG nr 8 w Białymstoku oraz Gimnazjum w Wasilkowie.

 

Podczas warsztatów i przygotowań do konkursu młodzież wykonała 146 prac. Do drugiego etapu konkursu nominowano 16 najciekawszych i najstaranniej wykonanych prac. Ich autorów było w sumie 29. Kapituła Konkursowa wybrała laureatów konkursu i zdecydowała, aby wszystkie nominowane prace zaprezentować podczas gali. Kapituła dokonując oceny prac kierowała się walorami  użytkowymi danej pracy, starannością wykonania, jakością i trwałością pracy oraz możliwością jej wykorzystania w różnych warunkach i miejscach, w różnorakich okolicznościach. Kapituła zwracała również uwagę na walory dodatkowe, takie jak np. wartości edukacyjne danej pracy czy wykorzystanie i zastosowanie w pracy odpadów zielonych. 

Kapituła przyznała: 3 wyróżnienia, jedno III miejsce, jedno II miejsce, jedno I miejsce.

Ponadto wyróżnienia specjalne przyznał Marszałek Województwa Podlaskiego oraz  PUHP LECH Sp.z o.o – partner merytoryczny konkursu.