Projekt upowszechniać będzie cenne elementy kultury oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego Białegostoku. Ideą zadania jest budowanie pozytywnego i atrakcyjnego Białegostoku w Polsce, który dba o swoje korzenie i historie, która je ukształtowała.


Podczas realizacji zadania nawiążemy współpracę  z Domem Kultury „Śródmieście”, który uatrakcyjni filmy prezentując tańce oraz muzykę z czasów Jana Klemensa Branickiego wykonanych przez Zespół Muzyki Dawnej
“CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”.

 

 

Menu
Skip to content