Celem zadania była aktywizacja młodzieży białostockiej wokół sztuki wyrażania swoich myśli, opinii oraz praktycznego przygotowaniach materiałów dziennikarskich do publikacji w Internecie lub na łamach innych dostępnych mediów. Przekazanie wiedzy na temat sztuki dziennikarskiej oraz poszukiwaniu i przygotowywaniu materiałów o tematyce lokalnej. Dzięki wspólnej pracy młodzi ludzie mieli szansę przygotować się do pracy wolontariusza organizacji pozarządowych oraz rozpoczęli praktyczną naukę zasad dziennikarstwa obywatelskiego.

 

W projekcie wzięłó udział 12 młodych uczniów gimnazjów oraz liceów.

Zajęcia prowadzili specjaliści z dziedziny dziennikarstwa telewizyjnego, radiowego, internetowego i prasowego.

Uczestnicy odbyli kilkadzieisąt godzin zajęc teoretycznych m.in z zakresu prawa prasowego, zasad przygotowania materiału dzienniakrskiego, form dziennikarskich, zbierania informacji dziennikarskich.

Następnie przeszli szkolenie z pracy przed kamerą-jako dzienniakrze oraz osoby wypowiadające się do mikrofonu.

Ostatnim etapem była samodzielna realizacji autorskich materiałów dzienniakrskich z zakresu dzienniakrstwa telewizyjnego, prasowego, radiowego oraz internetowego.

Zobacz przykładowe materiały zrealizowane w ramach projektu:

Magia Prestigitatora

Męska Gra

Białystok – balonowe zagłębie

Warsztaty zakończyły się ogromnym sukcesem oraz niezykle ciekawymi materiałami.

Projekt realizowany była przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostku.

Menu
Skip to content