Projekt “Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany” zakłada przygotowanie grupy 50 seniorów zaangażowanych w działanie w organizacjach społecznych (a przede wszystkim członków rad seniorów) do roli aktywnych rzeczników interesów swoich środowisk oraz twórców strategii komunikacyjnych swoich organizacji. Program warsztatów i szkoleń obejmuje między innymi wiedzę na temat “Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020” przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Wiedza zostanie podana w taki sposób, aby mogła być podstawią działalności rzeczniczej. Poza tym uczestnicy przejdą szkolenie w zakresu wielu aspektów komunikacji: pracy w zespole, prowadzenia debaty, umiejętności słuchania, publicznych wystąpień oraz tworzenia tekstów informacyjnych i współpracy z mediami. Wezmą też udział w badaniach ankietowych na temat potrzeb seniorów w miejscowościach, w których żyją i działają.

Aby wytłumaczyć podstawowe pojęcia i narzędzia związane z partycypacją a także poradzić jak tworzyć wypowiedzi i teksty, jak pisać i jak radzić sobie z prostymi problemami informatycznymi chcemy przygotować specjalny Poradnika Rzecznika Seniora, zawierający materiały z realizacji projektu, w szczególności opracowane wyniki badań ankietowych, najważniejsze dokumenty regionalne, praktyczne porady medialne, przykłady strategii komunikacyjnej itp. Poza tym przygotowane zostaną dwa wydania papierowej gazety z informacjami o projekcie oraz 6 krótkich filmów ilustrujących realizację projektu na przykładzie konkretnych miejscowości i organizacji.

Szkolenia odbywać się będą w 10-osobowych grupach w 5 największych miejscowościach województwa (Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Sokółce), lecz uczestnicy rekrutowani będą także w kilku innych miastach: Augustowie, Sejnach, Hajnówce, Michałowie, Kolnie i Łapach.

Seminarium Inauguracyjne będzie pierwszym spotkaniem uczestników i kadry projektu i odbędzie się 21.05.2018 r. w Białymstoku. Rozpoczniemy od integracji oraz czterech ważnych tematów:

1. Seniorzy wpływają na zmiany, czy nie? – rola rzecznictwa i partycypacji w środowisku lokalnym

2. Edukacja osób starszych – wybór narzędzi i programów edukacyjnych

3. Informacja i komunikacja „Do Rzeczy” – potrzeby informowania i bycia poinformowanym, tworzenie „Forum Rzeczników” na: podlaskisenior.pl

4. Badania społeczne – dlaczego i jak warto badać potrzeby seniorów?

Kolejność i daty szkoleń w poszczególnych miastach ustalone będą z uczestnikami.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 15.05.2018 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie www.podlaskisenior,pl oraz zostanie przesłany mailowo do organizacji i instytucji senioralnych i działających na rzecz seniorów na terenie objętym projektem. Należy go odesłać na adres podlaskisenior@gmail.com

Menu
Skip to content