W porozumieniu ze spadkobiercą spuścizny Poety chcemy zaprezentować dziesięć wypowiedzi uznanych autorytetów w dziedzinie literatury oraz 10 wierszy Czesława Miłosza z tomiku ”TO” w wykonaniu lokalnych autorytetów ze świata nauki.

Dziesięciu wybitnych profesorów z różnych dziedzin m.in.: historii, prawa, filozofii, socjologii, medycyny i innych z białostockich uczelni wyższych zaprezentuje do kamery po jednym wierszu Poety z tomu ”TO”.

Całość zostanie wyemitowana w formie cyklu krótkich filmów telewizyjnych w 10 odcinkach oraz opublikowany w Internecie. Każde wykonanie rozpoczynać będzie specjalna czołówka promująca zarówno twórczość Czesława Miłosza, jak też obchodzony w Polsce i Białymstoku Rok Miłosza. Obok zapisu filmowego znajdzie się na niej podstawowa informacja o wierszach oraz ich autorze, 10 wypowiedzi autorytetów z dziedziny literatury oraz krótka notka na temat biografii i osiągnięć białostockich profesorów wraz z ich refleksją na temat odczytanego wiersza..

Obok cyklu filmów przewidujemy wydanie płyty CD – audiobooka pod tym samym tytułem, z zapisem dźwiękowym całego cyklu, będzie on mieć wymiar edukacyjny i promocyjny, w nowoczesny sposób – poprzez kulturę i poezją promować będzie dorobek cywilizacyjny Białegostoku.

 

SSP realizuje swoje statutowe cele poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej, a także produkcję programów radiowych i telewizyjnych. Tym razem chcemy promować dokonania literackie Czesława Miłosza w formie projektu wydawniczego, który będzie trwały i może być wielokrotnie emitowany i odtwarzany.

 Zobacz zapowiedź projektu

Bożena Bednarek
Koordynator projektu:

TO MIŁOSZ- 10 wierszy 10 głosów”

 

 

Menu
Skip to content