24/ Kwiecień 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
Stop urazom - bezpieczne dziecko

 Statystyki lekarskie odnotowują każdego roku prawie jeden milion wypadków wśród dzieci. Dzieci na skutek kontaktu z niebezpiecznymi przedmiotami, substancjami, zwierzętami, ulegają poparzeniom, skaleczeniom, potłuczeniom, złamaniom, przygnieceniom, zatruciom (szczególnie często lekarstwami), upadkom, pogryzieniom, zadławieniem. Na szczęście nie zawsze zagrożone jest życie dziecka, ale wypadkom zawszę towarzyszą ból, łzy, strach. Uczyńmy nasze otoczenie bardziej przyjaznym. Dzięki wiedzy i wyobraźni wokół nas będzie bezpieczniej.

Najczęstsze skutki urazów: wstrząśnienie mózgu; rany powłok; złamania i zwichnięcia narządu ruchu; stłuczenie i pęknięcie śledziony, nerki, wątroby, trzustki; stłuczenie płuc; krwiak wewnątrzczaszkowy.

Najczęstsze przyczyny ciężkich obrażeń, zagrażających życiu u dzieci na Podlasiu: wypadki drogowe (rowery i skutery!), oparzenia (wrzątkiem, otwartym płomieniem, prądem elektrycznym, chemikaliami), upadki, pobicia, praca (maszyny rolnicze, piły tarczowe), zajęcia sportowe.

Przyczyny urazów u dzieci: niedobór opieki, zbyt niska świadomość zagrożenia urazami w społeczeństwie, zły stan dróg i niskie umiejętności ich użytkowników, używanie alkoholu i innych środków odurzających przez ofiary i sprawców.

Proponowany program ma charakter ścieżki edukacyjnej odpowiadającej na potrzebę tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia.

Skutki urazów: bezpośrednie koszty leczenia urazów, koszty utrzymania służby zdrowia, kalectwo, zubożenie rodzin, utracone szanse życiowe, cierpienia.

Na leczenie urazów wydaje się wielokrotnie więcej, niż na ich profilaktykę. Wbrew narastającemu zagrożeniu urazami - nie są one w centrum uwagi parlamentu, mediów i działań organizacyjnych w służbie zdrowia.

 Zadanie polega na realizacji dwóch materiałów prewencyjno-promocyjnych, na temat skutków i zapobiegania powstawania urazów prowadzących do niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. W dwóch materiałach długości od 6 do 8 minut przedstawiliśmy przyczyny, skutki i możliwości zapobiegania powstawania urazów u dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Przy realizacji materiałów korzystamy z konsultacji merytorycznej Kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - dr hab. n. med. Wojciecha Dębka.

 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media