24/ Kwiecień 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
WARSZTATY MEDIALNE

WARSZTATY MEDIALNE dla SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Jak budować pozytywny wizerunek jednostek samorządu terytorialnego w mediach? Jak zapanować nad tremą w kontakcie z kamerą i mikrofonem? Jak pisać komunikaty i notatki, aby wzbudziły zainteresowanie dziennikarzy i zostały opublikowane ? Jak budować udane kontakty z dziennikarzami? Zapraszamy na WARSZTATY MEDIALNE.

Większość z nas odczuwa lęk przed kamerą i mikrofonem. Dlatego nie wykorzystujemy okazji do wystąpień w mediach. Reagujemy z reguły tylko wtedy, kiedy musimy wyjaśnić dziennikarzowi jakiś problem lub sytuację kryzysową.

Jak pokonać barierę strachu przed okiem kamery lub „sitkiem” mikrofonu i zapomnieć o dużej liczbie osób, która będzie nas widzieć i słyszeć? Najczęstsze pytania brzmią: jak wypadniemy, czy nie pomylimy się, jak będziemy wyglądać, jak nas ocenią inni? Dobrze zadane pytanie powinno brzmieć: w jaki sposób zainteresować media, aby przygotowały pozytywny materiał
o naszym samorządzie, gminie, powiecie?

Dlatego z pomocą specjalistów z naszego Stowarzyszenia – dziennikarzy tv i radiowych, specjalistów komunikacji, socjologów, przygotowaliśmy warsztaty medialne skierowane specjalnie do radnych, gospodarzy samorządów i pracowników administracji samorządowej. Niektórzy będą występować w mediach, inni nauczą się redagować notatki dla prasy lub dbać o redakcję strony internetowej. Ważne, aby w każdym urzędzie – lub w kilku współpracujących ze sobą - znalazła się tzw. „grupa medialna” znająca podstawy współpracy z mediami. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenie odbywa się w kameralnej grupie uczestników (8-10 osób). Zaczynamy od modułu podstawowego, następne moduły są nastawione na pogłębienie wiedzy
i umiejętności przez dobór specjalnych ćwiczeń praktyczne w niewielkich grupach. Podczas w
arsztatów przeprowadzimy ćwiczenia indywidualne i grupowe, w tym większość z wykorzystaniem kamery. W trakcie zajęć z kamerą wszyscy uczestnicy mają możliwość sprawdzenia się; nagrany materiał będzie szczegółowo omawiany przez trenera (wraz z zaleceniami
i ramowym planem na przyszłość). Uczestnicy otrzymają nagrania własnych wystąpień na płycie dvd.


 

WARSZTATY MEDIALNE – moduł podstawowy,
czas trwania: 6 godzin (2 x 3 godziny)

1/Oczekiwania dziennikarza -specyfika pracy dziennikarza i różnych gatunków dziennikarskich;
2/ Kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz
w Internecie-ćwiczenia tworzenia komunikatów prasowych;
3/Przygotowanie do spotkania z dziennikarzem – warsztat praktyczny;
4/ Wypowiedzi do kamery i wywiad – warsztat: trening wystąpień przed kamerą + analiza;
5/Budowanie wiarygodności w wystąpieniach publicznych- spójność formy i treści;
6/Sposoby radzenia sobie ze stresem;

Cena 320,00 - 350,00 PLN (brutto)/za osobę dla 8-10 osób

Kontynuacja szkolenia w module zaawansowanym 300,00 zł/(brutto)/za osobę


W cenę wliczone są: elektroniczne materiały szkoleniowe, zapis wystąpienia przed kamerą (na płytach dvd) przerwa kawowa oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły oferty : Stowarzyszenie Szukamy Polski - Aleksandra Bielska  tel.85 742 36 73, 601 800 666

szukamypolski@gmail.com , aleksandra.bielska1@gmail.com

Galeria
 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media