23/ Marzec 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
Podlaskie doświadczenia dla Ukrainy

5 lipca do Białegostoku przyjedzie 20-osobowa grupa z Ukrainy - z województw wołyńskiego, równeńskiego i tarnopolskiego – zainteresowana skorzystaniem z polskich i podlaskich doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego.

Realizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum międzynarodowy projekt „Polskie doświadczenia dla ukraińskich przemian" jest reakcją na zgłaszane przez stronę ukraińską zapotrzebowanie na wsparcie reformy rozwoju regionalnego. Ukraiński system wspierania rozwoju regionalnego zamienił się w ostatnich latach i ewoluuje w kierunku modelu polskiego tzn. opartego o konkursy ogłaszane przez samorządy i instytucje lokalne. Partnerem projektu jest Wołyńskie Centrum Zasobów (VRC). Misja VRC to wspomaganie aktywności, świadomości i odpowiedzialności obywateli na drodze wspierania społecznych inicjatyw.

Planujemy przeszkolenie w oparciu o polskie doświadczenia 15 przedstawicieli regionalnych komisji konkursowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Uczestnicy zapoznają się m.in. z metodyką pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, Regionalnym Programem Operacyjnym, kryteriami i procedurami wyboru projektów, a także z przykładami najbardziej prorozwojowych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach w ramach polityki rozwoju regionalnego. W kolejnych dniach odwiedzą kilka podlaskich gmin i lokalnych grup działania w tym m.in. Supraśl.

Druga sesja szkoleniowa odbędzie się na Ukrainie. Wezmą w niej udział członkowie komisji konkursowych, przedstawiciele samorządów oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z pobytu w Polsce: zwrócą uwagę na podstawowe. różnice, zgłoszą propozycje w sprawie ewentualnych zmian co do kryteriów i procedur wyboru projektów konkursowych w ich regionach.

Projekt jest realizowany z programu „RITA – przemiany w regionie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności W ubiegłym roku z tego samego programu realizowaliśmy również projekt polsko-ukraiński „Wspólne działania – wspólne korzyści”, którego celem było budowania partnerstw pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i przygotowywanie pomysłów na wspólne projekty. 

Galeria
 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media