23/ Marzec 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
Strona główna
 
Sprawozdanie merytoryczne, bilans i rachunek zysków i strat za 2016

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym, bilansem i rachunkiem zysków i strat za 2016 rok Stowarzyszenia Szukamy Polski.

 
Podlaski Senior TV

Od czerwca 2017 Stowarzyszenie Szukamy realizuje projekt "Podlascy Seniorzy -wpływamy na zmiany" tworząc w 6 powiatach naszego województwa Podlaską Redakację Seniora. To 70-osobowa grupa obywtaleskich dziennikarzy, która będzie redagować portal: podlaski senior.pl

Zapraszamy do oglądania nowego cyklu w Telewizji Seniorów TvS realizowanego przez nasze stowarzyszenie w ramach projektu „Podlascy Seniorzy – wpływamy na zmiany".

 
Podlaskie doświadczenia dla Ukrainy

5 lipca do Białegostoku przyjedzie 20-osobowa grupa z Ukrainy - z województw wołyńskiego, równeńskiego i tarnopolskiego – zainteresowana skorzystaniem z polskich i podlaskich doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego.

Realizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum międzynarodowy projekt „Polskie doświadczenia dla ukraińskich przemian" jest reakcją na zgłaszane przez stronę ukraińską zapotrzebowanie na wsparcie reformy rozwoju regionalnego. Ukraiński system wspierania rozwoju regionalnego zamienił się w ostatnich latach i ewoluuje w kierunku modelu polskiego tzn. opartego o konkursy ogłaszane przez samorządy i instytucje lokalne. Partnerem projektu jest Wołyńskie Centrum Zasobów (VRC). Misja VRC to wspomaganie aktywności, świadomości i odpowiedzialności obywateli na drodze wspierania społecznych inicjatyw.

 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media